Kviečiame tėvelius į virtualų seminarą.

Laba diena gerbiami tėveliai, dalinamės informacija apie virtualų seminarą tėveliams, tema: „Kaip paruošti vaiką sėkmingai adaptacijai darželyje“, kuris vyks ZOOM aplinkoje 2020 m. liepos 8 d. 18-20 val. Jeigu vaikais bus tinkamai pasirengę ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tai jūsų kasdieninis darbas bus daug sklandesnis. Pateikiame detalesnę informaciją žiniai. Kiekvienas vaikas pradėjęs lankyti darželį išgyvena adaptacijosSkaityti toliau

Padėka UAB „Crokus Group“

  VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “DAIGELIS“       PADĖKOS RAŠTAS   Nuoširdžiai dėkojame UAB ,,Crokus Group“ už glaudų bendradarbiavimą ir paramą mūsų įstaigai.       Direktorė                                                                            Tatjana Dvilevič       Vilnius 2020 m.    

DĖL NAUJŲ VAIKŲ PRIĖMIMO!

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad jau veikia  elektroninė sutarčių pasirašymo sistemą.Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Daigelis“, gali pasirašyti Ugdymo sutartį portale https://svietimas.vilnius.lt/

DĖL UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO!

Savivaldybė informuoja: Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą. Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantisSkaityti toliau